sonja

Sonja Frauenfelder har blivit utnämnd till produktchef för Repolar Pharmaceuticals Oy 8.1.2018. Sonjas ansvarsområde är  hälsoprodukter för människor. Hon ansvarar för produktinformation,  skolningar, kampanjer,  lanseringar av nya produkter och för inrikes försäljning. Sonja har en lång erfarenhet av skolningar och försäljning av skönhets- och hälsovårdsprodukter. Vi önskar henne lycka och framgång i hennes nya roll.