Arno Sipponen

En annorlunda berättelse

2000

År 2002 började Arno Sipponen tjänstgöra som allmänläkare i finska Lappland där han tillsammans med kollegorna började undra varför  lokalbefolkningen var så duktig på att behandla sina sår med hemmagjord kådsalva.

På den tiden var Arnos far chef för patologiska institutionen vid Helsingfors universitet. Tillsammans inrättade de en flervetenskaplig forskningsgrupp för att studera kåda som behandlingsmetod.

Forskningsresultaten visade att kådsalvan som var tillverkad med moderna metoder, och lösningar som var baserade på Resol®-teknologin, är synnerligen antimikrobiella och säkra att använda. Dessa egenskaper förstärktes genom kombination av de beståndsdelar som används i Repolars produkter.

Trees

“Träden skadas inte under processen”

”När ett träd får ett sår, en gren går av eller barken skadas av vintern producerar trädet kåda för att bota sig. Vår forskning baserar sig på naturens egen forskning om inverkan av bakterier, svampar och jästsvampar som lever i skogen. Trädet måste skydda sig och kådan är dess unika försvarsmekanism.”

Repolar grundades år 2006 av en familj bestående av forskare och läkare. Alla Repolars produkter grundar sig på noggranna och tvärvetenskapliga studier. Företaget innehar ISO 13485-certifiering.

De två första produkterna, Abilar® 10 % kådsalva avsedd för sårvård samt Abicin® 30 % kådlack avsett för svampinfektioner i naglar, fotsvamp och nagelvallsinflammation lanserades år 2008, och de är avsedda både för hemmabruk som för yrkesmässigt bruk.

Med hjälp av Resol®-teknologin har det varit möjligt att utveckla ett brett spektrum av produkter för behandling av människor och djur, bland annat Resolain® Scalp Tonic som är en vårdande tonic för problem i hårbotten och hud, samt AniVox®, AniWipe® och AniLavo® som är avsedda för djurvård.

Den vetenskapliga forskningen och arbetet inom Repolar Pharmaceuticals fortsätter för att främja välbefinnandet hos människor och djur.