Repolar

För media

Repolar Pharmaceuticals grundades år 2006 av en grupp läkare och forskare. Företaget är verksamt i Esbo och i finska Lappland. Repolars produkter är avsedda för yrkespersoner inom hälsovården och de är även tillgängliga på apoteket för privat bruk.

Alla produkter uppfyller EU:s kvalitets- och säkerhetsstandarder (ISO 13485:2016 och ISO 14971:2012).

Repolar forskar, utvecklar, producerar och marknadsför produkter för sårvård, nagel- och hudvård samt för djurvård. Användning av högkvalitativ naturlig kåda som huvudråvara baserar sig på vetenskaplig forskning, och kådans effektivitet har bevisats i kliniska studier och laboratorietester.

Idén – naturens egen produktutveckling

 ”När ett träd får ett sår, en gren går av eller barken skadas av vintern producerar trädet kåda för att bota sig. Vår forskning baserar sig på naturens egen forskning om inverkan av bakterier, svampar och jästsvampar som lever i skogen. Trädet måste skydda sig och kådan är dess unika försvarsmekanism.

”Vi har lärt oss att använda från träden samlad grankåda i våra medicinska produkter med vilka man behandlar både människor och djur. När kådan är samlad renar Repolar den med en patenterad metod. Träden skadas inte under processen.”

Början

År 2002 började Arno Sipponen tjänstgöra som allmänläkare i finska Lappland där han tillsammans med kollegorna började undra varför lokalbefolkningen var så duktig på att behandla sina sår med hemmagjord kådsalva.

På den tiden var Arnos far chef för patologiska institutionen vid Helsingfors universitet. Tillsammans inrättade de en flervetenskaplig forskningsgrupp för att studera kåda som behandlingsmetod.

Forskningsresultaten visade att kådsalvan som är tillverkad med moderna metoder, och produkter som baserar sig på Resol-teknologin, är synnerligen antimikrobiella och säkra att användas. Dessa egenskaper förstärktes genom kombination av de beståandsdelar som används i Repolars produkter.

Resol-teknologin

En noggrann renings- och tillverkningsprocess garanterar råvarans önskade egenskaper. Produkterna är på det sättet homogena och inverkan av kådans beståandsdelar är ospecifik i motsats till antibiotika som ger upphov till mutationer bland mikrober och antibiotikaresistenta bakteriepopulationer.

Repolar Pharmaceuticals patenterade Resol-teknologi är sista skedet i den forskningsbaserade produktutvecklingen som grundar sig på tidigare studier och forskningsrön om kådans verkansmekanismer. Med hjälp av denna unika teknologi kan man utveckla ett brett spektrum av produkter för behandling av både människor och djur.