Animal Treatment

Vårdprodukter för djur

Vårdprodukter för djur

 Repolar Pharmaceuticals forskar, utvecklar och producerar hudvårdsprodukter för människor och djur. Det aktiva ämnet i Repolars produkter är grankåda och produkterna tillverkas med hjälp av Resol-teknologin som Repolar har utvecklat och patenterat.

Djurvårdsprodukterna är avsedda både för hemmabruk och för yrkesmässigt bruk.

Alla produkter baserar sig på vetenskapliga studier och är tillverkade i Finland.

Mer om Resol®-teknologin

Ear infections in dogs

A dog’s ear can be divided anatomically, just like a human beings’, into the following parts: outer, middle and inner ear. The inflammation of a dog’s ear, i.e. ‘otitis externa’, is usually an acute or chronic inflammation of the epithelial cells of the outer ear, the pinna and the ear channel. Inflammations of the middle ear, i.e. ‘otitis media’, and inflammations of the inner ear, i.e. ‘otitis interna’ are very rare in dogs.

Causes of ear infections in dogs
Primary reasons causing ear infection in dogs are allergies, foreign objects, hormonal dermatological diseases, autoimmune disorders, disruptions of keratinization disorders and various ulcers. Secondary reasons can be infections caused either by bacteria or fungi that can strengthen and complicate an otitis caused by one of the primary reasons. Among the most common microbes causing otitis in dogs are: Malassezia fungi and staphylococcibacteria. Some infrequent pathogens include e.g. Streptococcus, Pseudomonas and Coli bacteria and Corynebacterium species. Chronic ear infection in dogs is usually caused by a mixed infection caused by both bacteria and fungi.

A dog’s ear channel is prone to infections: anatomically it is an L-shaped, long, cramped, and tubular structure, the bottom of which easily builds up moisture, ear wax, epithelial cells fallen from the skin’s surface and impurities. Conditions inside the dog’s ear channel are ideal for the growth of bacteria and fungi. Other potential causes for dog’s ear infections are: strong fur growth, enhanced secretion of wax in ceruminous glands, floppy ears, frequent swimming or too forceful cleaning of the ears. Factors contributing to otitis can depend on a change, from dry to moist, of the microclimate inside the ear channel due to a chronic infection, which can either inhibit or slow the healing of the dog’s ear infection.

Preventing ear infections in dogs
Healthy dogs’ ears do not need to be cleaned. However it is advisable to check the condition of the dogs’ ears so that potential cases of otitis can be address in time, well before the infection becomes chronic. The above applies especially to dogs with floppy ears and breeds that swim a lot, because in these particular breeds the occurrence of ear infection is more frequent.

Regular washing with an antimicrobial solution will dissolve ear wax, prevent recurring infections and inhibit an infection to become chronic. An ear channel that is cleaned regularly remains aired and dry, meaning that pathogens prospering in a moist and dirty environment will not be able to multiply.

Ear infections in dogs – Diagnosis and findings
The diagnosis is made according to the symptoms and clinical findings. Typical symptoms of ear infections in dogs are: redness in the outer ear and ear canal, edema, itchiness and pain causing the dog to scratch its ears, to shake and scratch its head and walk with its head sideways. Visible discharge can be seen in the ear canal and the inflamed ear might smell. A bacterial and fungal sample from the ear should be taken before carrying out otoscopy and treatment.

Looking into the ear channel i.e. otoscopy, is a means to confirm the diagnosis of an ear infection, otitis. An ear channel that is full of discharge from the edema, sensitive to palpation, tight or blocked from the edema needs to be rinsed and cleansed, in anaesthesia, if necessary, before carrying out otoscopy. During an otoscopic examination the veterinarian always inspects the condition of the eardrum. Ear washes, the ototoxicity of which has not been properly assessed, should not be used in cases where the eardrum is damaged, punctured or perforated an ototoxic ear wash will damage the sensitive inner and middle ear of the dog.

Managing ear infections in dogs
A regular and thorough cleaning of both the pinna and the ear canal, with an ear wash is a necessity when treating ear infection (otitis externa) in dogs. A high-quality ear wash will dissolve ear wax, reduce the inflammation, as well as prevent the growth of bacteria and fungi effectively. One should take a responsibly cautious approach to the use of antibiotics in order to slow the formation and spreading of bacteria resistant to antibiotics. The choice of antibiotics to be used when treating bacterial infections in dogs should always be based on the results of the bacterial and fungal sample as well as a definition of sensitivity. The correct dosage will be defined according to the smallest effective concentration i.e. minimum inhibitory concentration (MIC) values.

Stäng

Infektion i hundens analkörtlar

Hundar har två små körtlar på var sin sida om analöppningen. Båda körtlar innehåller en liten mängd brun illaluktande vätska. När hunden  tömmer tarmen utsätts körtlarna för mindre tryck och ur körtlarna avsöndras en liten mängd vätska för att tarmtömningen ska gå smidigare.

Orsaker och symptom för inflammation i hundens analkörtlar

Analkörtlarna kan bli inflammerade av många orsaker, dessa är bland annat riklig sekretion eller förstoppning, analmusklernas dåliga kondition, kroniskt mjuk avföring eller diarré i närtid. Då är det vanligt att analöppningen blir uppsvullen, rodnad och öm, och hunden slickar området och drar bakdelen mot marken. Betecknande är att avföringen blir mjuk och hundägaren märker att det luktar illa från hundens bakdel, ofta påminnande om fisklukt.

Diagnos för hundens analkörtelinflammation

Diagnostiseringen börjar med att veterinären gör en fysisk undersökning. Hundens hälsa och möjliga händelser som är förknippade med problemet klaras ut. Om det är nödvändigt tas blod-och urinprov så att man kan utesluta möjlighet till andra sjukdomar. De förstorade analkörtlarna undersöks och från sekretet kan man skicka ett prov till laboratoriet för odling.

Behandling av hundens analkörtelinflammation

De inflammerade analkörtlarna måste tömmas och en lokal antimikrobiell och antiinflammatorisk ämne måste sprutas direkt in i körteln. Vanligtvis är det bäst om veterinären doserar medicinen in i analkörteln. Ibland kan antibiotika ges oralt. I de inflammerade körtlarna kan det bildas var vilket gör att körtlarna måste punkteras så att varet kan sköljas eller tömmas ur. Punktionshålet ska vara öppet så att såret kan läkas inifrån. Hålet ska sköljas dagligen med en vätska som har antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper.

Stäng

Hundens hudproblem

När hundens hud spricker eller det uppstår ett sår ökar inflammationsrisken. Hudproblemen är vanliga hälsoproblem för hundar. Förutom sår finns det många olika faktorer som ger upphov till hudproblem. Tillståndet I hundens hud och päls kan vara en viktig indikator för hundens allmänna hälsotillstånd. Typiska veterinärens diagnoser som är förknippade med hudproblem är:

  • Atopiskt eksem
  • Hot spot: hudinflammation hos hundar
  • Bakterieinflammationer, vanligtvis pyoderma orsakad av  bakterien Staphylococcus
  • Hudinflammation orsakad av Malassezia pachydermatitis

 

Det viktigaste för rätt behandling är en noggrann undersökning och rätt diagnos utfört av en veterinär. Behandlingen växlar beroende på diagnosen I fråga men oftast är det nödvändigt med lokal behandling med en vårdprodukt som har antimikrobiella och antiinflammatoriska egenskaper.

När det gäller hudsår hos hund är diagnosen och förutsättningarna till behandling samma som för människor. Se under rubriken Sårvård.

Stäng

Produkter

AniVox® Öronskölj

AniVox®
Öronskölj

Öronskölj för djur

Läs mer

Anivox pullo kissakoira logolla ei taustaa

AniLavo®
Sköljlösning

Vårdande sköljlösning för djur

Läs mer

AniLavo

AniWipe®
Vårdservett

Vårdservett för djur

Läs mer

AniWipe

AniDes®
Sårspray

Sårspray för djur

Läs mer