Arno Sipponen

Styrelseordföranden i Repolar, ortopeden Arno Sipponen (MD), har beviljats Läkarförbundets specialitet i sårvård. Arnos kompetens har sålunda officellt bekräftats . Arno kan också i fortsättningen fungera som lärare och sakkunnig i sårvård. Hjärtliga gratulationer till Arno för den nya specialkompetensen!